มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านนักธุรกิจเดินทางชมงาน

Medica 2019 Dusseldorf Messe, 18 - 21 Nov 2019

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 02-267-5970-4

E-mail : sales@gmxtour.net , siwaporn_tai@gmxtour.net , intira@gmxtour.net

Facebook : G.M.Exhibition Tour  (Link: https://www.facebook.com/gmxtour/)

Instagram: @gmxtour

Twitter: @gmxtour.

ข้อมูลการเดินทาง


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณปัชชากร (นุ้ย) และ คุณศิวาภรณ์ (ต่าย) Tel: 0-2267-5970-4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ :
942/127 Charn Issara Tower 4th Floor,
Rama IV Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 0-2267-5970-4 Fax: 0-2267-5975
Mail to: sue@gmxtour.net
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05923