มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านนักธุรกิจเดินทางชมงาน

ค่าธรรมเนียม + ค่าบริการวีซ่า (Up date!!! 2019) , 30 - 01 Jan 2020

ค่าธรรมเนียม + ค่าบริการวีซ่า (Up date!!! 2019)

ข้อมูลการเดินทาง


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณปัชชากร (นุ้ย) และ คุณศิวาภรณ์ (ต่าย) Tel: 0-2267-5970-4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ :
942/127 Charn Issara Tower 4th Floor,
Rama IV Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 0-2267-5970-4 Fax: 0-2267-5975
Mail to: sue@gmxtour.net
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05923